SLB

slbDe Capreton heeft de Stichting Landschapsbeheer Bommelerwaard (SLB) opgericht. De SLB beheert de Boterkampen, een natuurgebied van 11 ha aan de Zeedijk in Zuilichem, in erfpacht bij SLB.

Doelstelling

Het doel van SLB is het in eigendom of erfpacht verwerven en beheren van landschapselementen met een grote natuurhistorische en cultuurhistorische waarde in de Bommelerwaard. Het gaat om landschap dat niet verloren mag gaan voor ons eiland tussen de rivieren.

Het principiële verschil met de grote terrein beherende organisaties, zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, is dat het beheer gedaan wordt voor en door de leden van De Capreton. De leden zijn geschoold in natuurbeheer en flora- en faunawetgeving en worden betaald voor hun klussen in het landschap.

SLB doet zijn werk vrijwel zonder overheadkosten, gesteund door vrijwillige bestuurders. Het beheer is daardoor zeer kostenefficiënt en dat spreekt aan nu zwaar bezuinigd wordt op natuurbeheer.

De stichting staat dicht bij de bewoners van de streek en kan daardoor rekenen op een groot draagvlak in de regio. Het feitelijke beheer gebeurt door boeren en tuinders die in de omgeving van het beheersgebied hun bedrijf hebben.