Weidevogelbescherming

Een heel actieve werkgroep binnen de Capreton is die voor het weidevogelbescherming in de Bommelerwaard. Werk van belang, want heel veel vogels, inclusief zeldzame soorten, benutten diverse gebieden hier als broedterrein. De kievit en zijn eieren is hier dan weer een heel bekend voorbeeld van. Dankzij bijdragen van vele vrijwilligers wordt de vogelstand nauwlettend in de gaten gehouden.

Trek je er graag op uit en ben je een vogelliefhebber of zou je dat best willen worden? Word dan lid van De Capreton – als je dat niet allang bent – en meld je aan als vrijwilliger, kom als belangstellende naar een van onze bijeenkomsten of neem eerst voor meer informatie contact op met de coördinator (zie hieronder).

Meer weten?

Coördinator werkgroep Weidevogelbescherming:
Gerard (G) Roeling-telefoon(073)5992302
e-mail: weidevogelbescherming@capreton.nl

 

Laatste nieuws

Klik op deze link voor het laatste nieuws van de weidevogelbescherming.