Wat doet De Capreton?

  • De Capreton houdt zich actief bezig met de versterking van het authentieke karakter van het landschap in de Bommelerwaard.
  • De Capreton is verantwoordelijk voor het aanvragen en verdelen van subsidies voor beheer en onderhoud van het agrarische landschap.
  • De Capreton voert diverse beheerswerkzaamheden uit voor de gemeentes Zaltbommel en Maasdriel, het Waterschap Rivierenland, Staatsbosbeheer e.a.
  • De Capreton stimuleert de (biologische) landbouw met name de bedrijfsvoering van biologische veeboeren en het verkopen van biologische producten zoals vlees en eieren.
  • De Capreton draagt door haar projecten over vrijwillige weidevogelbescherming bij aan de aantrekkelijkheid en het behoud van natuur en landschap.
  • De Capreton bevordert het plattelandstoerisme en aanvullende educatieve projecten in onze mooie polder.
  • De Capreton streeft naar verdergaande professionalisering en bevordering van deskundigheid
  • De Capreton is een voorstander van het gebruik van duurzame energiebronnen.

rondjes