Activiteiten

De stichting gaat actief op zoek naar stukjes landschap die karakteristiek zijn voor de Bommelerwaard en die het behouden waard zijn. Je kunt denken aan:

  • dijkrelicten van de oude dorpspolders,
  • restanten van een verwaarloosde griend,
  • een karakteristieke meidoornhaag,
  • een markante houtwal
  • of een oud kerkpad.

Ook delen van het nieuwe landschap dat door natuurontwikkeling ontstaat, kunnen door SLB worden beheerd (bijvoorbeeld Munnikenland).

De Capreton en SLB betrekken ook de streekbewoners bij hun landschap door excursies (met de Natuurwacht), het uitzetten van wandelpaden en voorlichting over natuurontwikkeling en landschapshistorie.