Waterberging Kampen-Noord wordt natuurgebied De Broekheuvel

Waterberging Kampen-Noord wordt natuurgebied De Broekheuvel

Gemeente Maasdriel draagt beheer over aan De Capreton

 

Aan de rand van het moderne bedrijventerrein De Kampen-Noord in Hedel, heeft de gemeente een waterretentiegebied van ruim 4 ha groot gecreëerd, als overloop gebied tussen stedelijke en landelijke omgeving. Nu de inrichting en beplanting klaar is, wordt het beheer overgedragen aan De Capreton.

Continue reading

Capreton zoekt stemmen

De Rabo Clubkas campagne is gestart. De leden van de Rabobank kunnen van 14 tot 30 april hun stem uitbrengen op een vereniging en daarmee een vereniging financieel laten steunen door de Rabobank.  De agrarische natuurvereniging “de Capreton” sluit aan op de verkiezingscampagne en vraagt stemmen van de leden van de Rabobank.

Offerte maaien van dijken niet gegund aan de Capreton

Voor het uitvoeren van het maaien van Dijken in opdracht van het waterschap heeft het Waterschap Rivierenland van 2015 gekozen voor een open inschrijving De uitgifte gebeurt door middel van een overeenkomst voor 1 jaar. De economisch meest gunstige inschrijver krijgt het perceel toegewezen. Belastingplichtigen van het Waterschap Rivierenland hebben voorrang bij de inschrijving. Bij meerdere geschikte en gelijkwaardige kandidaten zal de gunning via loting plaatsvinden. De Capreton had namens hun leden een offerte ingediend. Deze is niet toegekend.