Informatieborden Capreton in het Munnikenland

Vanochtend konden wij dan eindelijk de informatieborden plaatsen van de Capreton bij het Dunea pompstation en het wildrooster aan de oostzijde van de Benedenwaarden. Het was met name bij het wildrooster aan de drassige kant ,maar een vaardige kraanbediener kan veel!

Uitnodiging opening Piet Nienhuispad 9 maart a.s.

Opening Piet Nienhuispad

Uitnodiging

Bij het afscheid van Piet Nienhuis als voorzitter van de Capreton is voor zijn jarenlange inzet voor agrarisch natuur en landschapsbeheer het “Piet Nienhuispad”aangeboden. Dit mooie element is gerealiseerd in de Boterkampen: “de trots van Piet”

Wij nodigen U uit om hierbij aanwezig te zijn.

Op vrijdag 9 maart zal Piet het Piet-Nienhuispad feestelijk openen.
Locatie: Boterkampen
Adres: Zeedijk- Zuilichem
Aanvang: 15.00 uur
Programma: Ontvangst genodigden
Toespraak
Openingsceremonie
Hapje en drankje
Gelegenheid tot bezichtigen Boterkampen.
Sluiting: 16.30 uur

Lezing over weidevogels,met film , in Bibliotheek Ammerzoden

Vrijdag 16 maart zal Marion Roeling namens De Capreton een lezing geven over de weidevogels die de Bommelerwaard het jaar rond bevolken.
Aansluitend wordt een film vertoond over het leven van de weidevogels en de noodzaak hen te beschermen.

De lezing vindt plaats in de Bibliotheek Ammerzoden ;start om 19.30 en duurt tot 21.30. De toegang is gratis.

U bent van harte welkom!

Rabo clubkascampagne 2018

Natuurlijk doet de Capreton weer mee met de Rabo clubkascampagne . Iedereen die lid is van de bank kan zijn of haar stem uitbrengen. Hoe meer stemmen op de Capreton ,hoe meer geld de bank aan de Capreton overmaakt. In 2017 bedroeg het € 274,95. Wij kunnen dit o.a. gebruiken voor het betalen van lessen voor schoolkinderen op de boerderij.

Speel ook mee als u lid bent van de RabobankCapreton en stem op de Capreton!

U krijgt binnenkort van de Bank een unieke code waarmee u kunt stemmen!

Twee werelden bij elkaar

Beheersovereenkomst Benedenwaarden Munnikenland getekend.

Op 30 mei werd door voorzitter Piet Nienhuis en projectleider Gerben Ekelmans namens SBB de beheersovereenkomst van de Benedenwaarden van het Munnikenland ondertekend.
De bekrachtiging van in feite al jaren lopende samenwerking vond plaats op het terrein van het oude Rechthuis van het Munnikenland.
Gerben Ekelmans sprak in zijn openingswoord dank uit voor de jarenlange goede verstandhouding met de Capreton die hij “een goede partij”noemde. “Met wederzijds respect werd steeds met elkaar gesproken”. Hij benoemde de tweeledige doelstellingen van natuurontwikkeling en behoud van de plek van de (lokale) agrariërs als “twee werelden die samen waren gebracht”. Tenslotte sprak hij dank uit aan alle partijen ( o.a. ook Rijkswaterstaat, Waterschappen, Stichting Free Nature) die ook bij de uiteindelijke totstandkoming waren betrokken.
Piet Nienhuis ging in op de inmiddels jarenlange samenwerking die in het teken stond van “vertrouwen hebben in elkaar” waardoor de “combinatie van natuur en agrariërs in het Munnikenland kon worden hersteld”. Hij greep daarbij terug op de tijd dat eeuwen terug de monniken dit “Munniken”land ontgonnen met eerbied voor de natuur.


foto Hendrik de Koning

Op bovenstaande foto ziet u naast genoemde Gerben Ekelmans en Piet Nienhuis, Joost Rink (teamleider SBB) ,Hans van Heiningen (boswachter,ecoloog), (kandidaat) leden van het bestuur van de Capreton en Ine van Zeelst.


foto Hendrik de Koning

Zoals gezegd is samenwerking tussen de Capreton als beheerder en SBB als eigenaar van het gebied al jarenlang een feit.
Onlangs al werden percelen in de Benedenwaarden verpacht aan leden van de Capreton en de eerste oogsten van hooi zijn, zoals de foto’s laten zien, inmiddels binnengehaald.


foto’s Wim van den Woudenbergh


foto’s Wim van den Woudenbergh