Uniek plas dras gebied in het Bruchemse Broek

 In de Bommelerwaard staat in het Bruchemse Broek nabij wegrestaurant “ De Lucht” een groot stuk van een langgerekt weiland enkele centimeters onder water.
Als je dichterbij komt zie je dat een klein laagje grond aan de kanten geschoven is om het water niet meteen te laten weglopen. Het zorgt voor een drassig oppervlak. In de lente en in de zomer is de bedoeling pompen op zonne-energie(duurzaam!) te plaatsen . Daarmee kan water uit de sloot over worden gepompt om de drassigheid ook dan te verzekeren. Nu –in de winter- zijn het voornamelijk meeuwen en kraaien die hier naar iets eetbaars zoeken in de ondergrond, maar vanaf pakweg half maart zal dat anders worden. Het stuk weiland is beschikbaar gesteld voor deze ontwikkeling door agrariër Ernst van der Schans (Den Eelder). Zijn motivatie? “Ik vind het belangrijk “ ,zo zegt hij, “om een bijdrage te leveren aan een verantwoord natuurbeheer”. Continue reading

Opening Klompenpad Nieuwaal

Op vrijdag 17 juli vindt de opening van het nieuwe klompenpad Nywelepad plaats. De opening begint om 10.15 in Ons Trefpunt in Nieuwaal. Meer details kunt u in onderstaande uitnodiging vinden. Nywelepad is een rondwandeling van 14 kilometer door het afwisselende buitengebied van Nieuwaal en Gameren. Wandelen over oude kaden, langs historische gebouwen en door vochtige hooilanden. De brochure met een beschrijving van de route en bezienswaardigheden is o.a. te koop bij TRIP Bommelerwaard, eetcafé/cafetaria Ons Trefpunt, eetcafé/cafetaria ’t Stoepke en de VVV’s in de regio.

Uitnodiging opening Nywelepad

Verslag informatieavond beheer Munnikenland

De avond aangaande het beheren van deelgebieden van het Munnikenland was druk bezocht. Een ieder is benieuwd naar de processvoortgang en hoe de invulling van het gebied zal worden, en zeker hoe het gebied beheerd zal gaan worden. Middelpunt is de samenwerking met Staatsbosbeheer en hoe de natuurdoeltypen te realiseren.

Tijdens deze avond werd een korte inleiding over het te vormen gebied gegeven, maar de focus lag op het beheer, waarin locale agrariërs de hoofdrol zullen gaan vervullen. Wel eist dit type beheer een andere inslag aangaande ruwvoederwinning en bemesting. Bemesten zal niet of nauwelijks plaats gaan vinden vanwege verschraling van de gronden, en de te winnen oogst dient selectief toegepast te worden op het bedrijf (structuurbron). Continue reading

Open Dag Boterkampen was succes!

De nieuwe Stichting Landschapsbeheer Bommelerwaard, een dochter van De Capreton, heeft De Boterkampen in erfpacht gekregen. Het terrein is te vinden aan de Zeedijk in Zuilichem, grenzend aan De Lieskampen van Staatsbosbeheer. Het volledige beheer van dit 11 ha grote natuurgebied is daarmee in handen gekomen van onze boeren en tuinders. Continue reading

Cursus Landschappelijke Inpassing

Vandaag was de praktijkdag van de cursus Landschappelijke inpassing, georganiseerd door De Capreton. 10 cursisten volgden deze interessante cursus waarin alle aspecten van landschappelijke inpassing aan de orde kwamen, zoals plantenkennis, beplantingsplan maken, planten en snoeien van inheemse soorten.