Deelnemers streekmarkt 13 april

Op 13 april vindt er een streekmarkt plaats. Bij het 20 jarig jubileum van “de Capreton” laten leden van hun streel producten zien. De deelnemers aan de streekmarkt zijn:

Koos Tromp, bijen, honing

Joost van Uitert, aardbeien

Mijn Kaaskoe, kaas

Linda de Groot, eieren

De Schoonheuvel, ijs

De Mariahoeve, lakenvelder vlees

Biologische Varkenshouderij van den Bogert, diverse soorten worst

Zorgboerderij De Ommedijker Hoeve

Proeflokaal Bommelerwaard

Werkgroep weidevogelbescherming De Capreton

Boerderij Educatie Rivierenland

Natuur is cool

Op zaterdag 13 april viert de agrarische natuurvereniging “de Capreton” haar 20 jarig bestaan. Alle inwoners van de Bommelerwaard zijn uitgenodigd om dit samen met ons te vieren. Onder het motto “natuur is cool”willen we jullie laten genieten van de mooie plekken in de Bommelerwaard. Ook is er een streekmarkt met leuke activiteiten voor jong en oud.

Loting uitgifte maaipercelen Wakkere Dijk

De loting vindt plaats op 9 mei bij Van Zeelst Achterdijk 57. U kunt  op deze avond ook  zelf uw formulier inleveren, dit vanaf 19.45 uur tot uiterlijk 20.00 uur. Uw formulier zal op volledigheid en correctheid worden nagezien. De loting is naar verwachting om 20.30 uur.

De lotingsformulieren kunt u vooraf indienen bij de secretaris van De Capreton, Voorstraat 40, 5324 AV te Ammerzoden of via secretaris@capreton.nl.

Let wel: ook al levert u vooraf uw formulier in, bij de loting zult u, of de door u gemachtigde persoon, persoonlijk aanwezig dienen te zijn om na loting van uw formulier het contract te ondertekenen.

 

Tip: bezoek vooraf even de Wakkere Dijk en neem ter plaatse polshoogte

algemene jaarvergadering

Datum woensdag 7 juni

Aanvang 20.00 uur

Locatie: Boerengolf  Hedel

Fam. Van Zeelst

Achterdijk 57

5321 JB Hedel

 

 1. Opening
 2. Herdenking Joyce Ostendorf
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Notulen jaarvergadering 20 april 2016
 5. Overzicht activiteiten 2016
 • Toelichting door Jo Penders en Wim van Woudenbergh
 • Collectieven en weidevogelbescherming door Theo van Gogh
 • Jaarcijfers 2016
 1. Begroting 2017
 2. Contributie 2016 – € 25,–
 3. Organisatie en benoeming bestuur.
 • Bestuursverkiezing
 1. Kandidaat bestuurder (portefeuille communicatie) Henk Aarts
 2. Aftredend en niet herkiesbaar Janny van den Bogert en Piet Nienhuis
 3. Voordracht waarnemend bestuurslid weidevogelbescherming
 • Afscheid Janny van den Bogert

Overdracht voorzitterschap aan waarnemend voorzitter Jo Penders

 • Afscheid Piet Nienhuis
 1. Rondvraag
 2. Sluiting

Receptie afscheid Piet Nienhuis

 

Uitgifte Wakkere Dijk

De Wakkere Dijk is de nieuwe rivierdijk, die een deel van de Bommelerwaard ter hoogte van Munnuikeland in het westen omsluit, Het is een grasdijk met een oppervlak van ca. 36 ha. De dijk is ingedeeld in 5 maaipercelen (zie kaart). Alleen leden van De Capreton, die hun bedrijfslocatie hebben in de Bommelerwaard, komen in aanmerking voor het maaien en afvoeren van gras van één van deze percelen.

  Continue reading

Overlijden Joyce Ostendorf

Wij zijn diep geschokt door het plotseling overlijden van ons bestuurslid Joyce Ostendorf. De crematie zal op donderdag 20 april a.s. plaatsvinden. Om die reden hebben wij besloten onze jaarvergadering van 19 april a.s. af te gelasten. Te zijner tijd wordt u geïnformeerd over een nieuwe datum voor onze jaarlijkse bijeenkomst.

Namens het bestuur van VANL De Capreton

Piet Nienhuis

Voorzitter