Kennisbijeenkomst kruidenrijk grasland

Op 26 november bij boerderij van Zeelst een kennisbijeenkomst over kruidenrijk grasland

  • Deelname gratis
  • Doelgroep
    • Veehouders
    • Vrijwilligers weidevogel bescherming.

Natuurinclusief werken op het agrarisch bedrijf wordt steeds actueler. Kruidenrijk grasland past uitstekend in een natuurinclusieve bedrijfsvoering én is een cruciaal onderdeel voor succesvol weidevogelbeheer.

Maar wat is de meerwaarde van kruidenrijk grasland of weidevogelbeheer voor uw (melkvee)bedrijf? Hoe past kruidenrijk grasland in de bedrijfsvoering? Wat is de opbrengst en kwaliteit van het ruwvoer en hoe gaat de koe er mee om?

Collectief Rivierenland biedt een kennisbijeenkomst aan waarbij we onder meer deze vragen willen beantwoorden. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn, ook als u geen deelnemer Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) bent of uw percelen buiten de weidevogelgebieden zijn gelegen.

Datum 26 november 2019 Tijd 12.30 – 16.30 uur Locatie Boerengolf Hedel Achterdijk 57 , 5321 JB in Hedel Aanmelden en meer informatie  Vooraf aanmelden is geen verplichting, maar waarderen we wel. U kunt zich opgeven via info@collectiefrivierenland.nl. Deelname is gratis

Programma 12.30 – 13.00 uur Inloop met koffie en thee 13.00 – 14.15 uur Weidevogelbeheer: wat kan dit uw bedrijf opleveren? door Karen Hinkamp, Stichting Landschapsbeheer Gelderland 14.15 – 15.30 uur Wat is de meerwaarde van kruidenrijk grasland en hoe is dit in te passen? door Rob Geerts, Wageningen UR 15.30 – 16.30 uur Afsluitende borrel

Kunt u deze datum niet, maar u wilt de bijeenkomst wel graag bijwonen? We organiseren meer bijeenkomsten in november en december, op www.collectiefrivierenland.nl vindt u het volledige overzicht van alle bijeenkomsten. Graag tot ziens bij deze bijeenkomst

Zwerfvuilactie

Tijdens de zwerfafvalopruimdag is gevonden in de diverse groepjes: auto-onderdelen, lepel, diverse schoenen, lange broek, horloge, containers van olie, en héél veel blikjes en plastic! De blikje van het merk Red Bull waren favoriet.
Er zijn door 14 personen heel wat kilometers afgelegd in onder andere de natuurgebieden De Rampert en De Lieskampen.
Er viel 1 pittige bui, gelukkig was het niet koud!
De hesjes, knijpers en afvalzakken waren door de gemeente Maasdriel en Zaltbommel ter beschikking gesteld. De Capreton had een heerlijke en gezellige lunch ter afsluiting georganiseerd.
Als dank was er een lekkere kaas-koe kaas als voor alle vrijwilligers. Kortom een mooie actie voor een mooie Bommelerwaard.

Mooie opbrengst Rabo Clubsupport

De jaarlijkse actie van de Rabo Clubsupport heeft een fantastisch bedrag van ruim 700€ opgeleverd. Naast het mooie bedrag geeft ons de waardering van de Rabo-leden voor de Capreton een warm gevoel. Wij blijven ons inzetten voor een goed natuurbeheer. Dank voor de stemmen.

Zwerfvuilopruimactie

Ga mee om samen zwerfvuil in het buitengebied van de Bommelerwaard op te ruimen. Aanvang om 9.00 op 2 november.

Samen trekken we tot 12.00 uur met de huifkar door het buitengebied om zwerfvuil te verzamelen. Er is een afsluitende lunch van 12.00 tot 14.00 uur.

Zorg voor passende kleding en schoeisel.

Meld je even aan via de website:

Doe mee en plant! 100.000 bomen en struiken in Gelderland

Energieneutraal in 2050 dat is de ambitie van de Provincie Gelderland. Daarom stelt de Provincie bomen en struiken beschikbaar om deze dit jaar te planten. Van Windsingel tot schaduwbomen en lindenbomen die ook als voedselbron voor de wilde bijen worden beschikbaar gesteld.
Wil je meer weten over deze actie of een bestelling plaatsen neem dan contact op met de Capreton via email adres Veldmedewerker@capreton.nl. Ook is het mogelijk dat het planten of poten geheel word verzorgd door de Capreton.

Informatie is ook te vinden op www.landschapsbeheergelderland.nl/100.000-bomen-en-struiken

Simon Hendriks overleden

Ons bereikte het trieste bericht dat Simon Hendriks op 2 juni op 77 jarige leeftijd is overleden. Simon heeft aan de basis gestaan van de agrarische natuurvereniging “de Capreton”. Twintig jaar geleden nam hij samen met agrariërs het initiatief om in de Bommelerwaard weidevogels te gaan beschermen. Tot voor kort was Simon nog in het veld actief. Wij zijn hem dankbaar voor zijn bijdrage aan de natuurbescherming. Wij wensen Jozy en haar familie sterkte toe met dit verlies.

Artikel Brabants Dagblad

Op 11 april werd er door het Brabants Dagblad een artikel geplaatst in het kader van het 20 jarig jubileum van de Capreton.

Missie van jarige Capreton wordt met de dag actueler
Een brug slaan tussen boeren en tuinders aan de ene kant en natuur- en landschapsbeheer aan de andere kant. Dat doet vereniging De Capreton in de Bommelerwaard al twintig jaar.
Hoewel vereniging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer De Capreton al twintig jaar bestaat, wordt de missie van deze club met de dag actueler. Insecten hebben het moeilijk en weidevogels zijn er steeds minder. Er is meer diversiteit in landschap en begroeiing nodig, en een andere manier van onderhoud en beheer om ze te redden. Dat lukt alleen door een brug te slaan tussen boeren en tuinders aan de ene kant en natuur- en landschapsbeheer aan de andere kant. En dat doet De Capreton.
Bestuurslid Henk Aarts uit Ammerzoden praat bevlogen over zijn vereniging. Over de werkgroep die zich inzet voor de weidevogels, over de hoogstamfruitbrigade, over de klompenpaden, over de natuureducatieprojecten en over de gebieden die beheerd worden. ,,We hebben 250 leden en zestig procent daarvan is agrariër. Met ruim zestig vrijwilligers zetten we ons onder meer in voor natuurinclusieve landbouw. Maar alleen als de boer dat wil. Over het algemeen is de samenwerking gelukkig goed. In de samenleving groeit het besef dat er iets moet gebeuren en we merken we nu ook bij agrariërs een voorzichtige omslag.”
Als het aan De Capreton ligt, worden akkerranden ingezaaid met gevarieerde bloemenmengsels, rijdt de maaimachine op andere momenten en worden nesten van weidevogels daarbij gespaard. Om zo de insecten en vogels, zoals de kievit, grutto, tureluur en de wulp een handje te helpen.

Voorproefje feestavond “Baardmannetjes in actie”

Op zaterdag 13 april is er voor de leden in het kader van het 20 jarig bestaan van de Capreton voor de leden een gezellige feestavond. Naast een een feestelijke jaarvergadering is er een “pubquiz” met vragen over onze vereniging. Ook is er een ludieke film van de baardmannetjes die ons mooie gebied hebben bezocht. De goed verzorgde avond is voor onze leden gratis te bezoeken.