Loting uitgifte maaipercelen Wakkere Dijk

De loting vindt plaats op 9 mei bij Van Zeelst Achterdijk 57. U kunt  op deze avond ook  zelf uw formulier inleveren, dit vanaf 19.45 uur tot uiterlijk 20.00 uur. Uw formulier zal op volledigheid en correctheid worden nagezien. De loting is naar verwachting om 20.30 uur.

De lotingsformulieren kunt u vooraf indienen bij de secretaris van De Capreton, Voorstraat 40, 5324 AV te Ammerzoden of via secretaris@capreton.nl.

Let wel: ook al levert u vooraf uw formulier in, bij de loting zult u, of de door u gemachtigde persoon, persoonlijk aanwezig dienen te zijn om na loting van uw formulier het contract te ondertekenen.

 

Tip: bezoek vooraf even de Wakkere Dijk en neem ter plaatse polshoogte

algemene jaarvergadering

Datum woensdag 7 juni

Aanvang 20.00 uur

Locatie: Boerengolf  Hedel

Fam. Van Zeelst

Achterdijk 57

5321 JB Hedel

 

 1. Opening
 2. Herdenking Joyce Ostendorf
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Notulen jaarvergadering 20 april 2016
 5. Overzicht activiteiten 2016
 • Toelichting door Jo Penders en Wim van Woudenbergh
 • Collectieven en weidevogelbescherming door Theo van Gogh
 • Jaarcijfers 2016
 1. Begroting 2017
 2. Contributie 2016 – € 25,–
 3. Organisatie en benoeming bestuur.
 • Bestuursverkiezing
 1. Kandidaat bestuurder (portefeuille communicatie) Henk Aarts
 2. Aftredend en niet herkiesbaar Janny van den Bogert en Piet Nienhuis
 3. Voordracht waarnemend bestuurslid weidevogelbescherming
 • Afscheid Janny van den Bogert

Overdracht voorzitterschap aan waarnemend voorzitter Jo Penders

 • Afscheid Piet Nienhuis
 1. Rondvraag
 2. Sluiting

Receptie afscheid Piet Nienhuis

 

Uitgifte Wakkere Dijk

De Wakkere Dijk is de nieuwe rivierdijk, die een deel van de Bommelerwaard ter hoogte van Munnuikeland in het westen omsluit, Het is een grasdijk met een oppervlak van ca. 36 ha. De dijk is ingedeeld in 5 maaipercelen (zie kaart). Alleen leden van De Capreton, die hun bedrijfslocatie hebben in de Bommelerwaard, komen in aanmerking voor het maaien en afvoeren van gras van één van deze percelen.

  Continue reading

Overlijden Joyce Ostendorf

Wij zijn diep geschokt door het plotseling overlijden van ons bestuurslid Joyce Ostendorf. De crematie zal op donderdag 20 april a.s. plaatsvinden. Om die reden hebben wij besloten onze jaarvergadering van 19 april a.s. af te gelasten. Te zijner tijd wordt u geïnformeerd over een nieuwe datum voor onze jaarlijkse bijeenkomst.

Namens het bestuur van VANL De Capreton

Piet Nienhuis

Voorzitter

Uniek plas dras gebied in het Bruchemse Broek

 In de Bommelerwaard staat in het Bruchemse Broek nabij wegrestaurant “ De Lucht” een groot stuk van een langgerekt weiland enkele centimeters onder water.
Als je dichterbij komt zie je dat een klein laagje grond aan de kanten geschoven is om het water niet meteen te laten weglopen. Het zorgt voor een drassig oppervlak. In de lente en in de zomer is de bedoeling pompen op zonne-energie(duurzaam!) te plaatsen . Daarmee kan water uit de sloot over worden gepompt om de drassigheid ook dan te verzekeren. Nu –in de winter- zijn het voornamelijk meeuwen en kraaien die hier naar iets eetbaars zoeken in de ondergrond, maar vanaf pakweg half maart zal dat anders worden. Het stuk weiland is beschikbaar gesteld voor deze ontwikkeling door agrariër Ernst van der Schans (Den Eelder). Zijn motivatie? “Ik vind het belangrijk “ ,zo zegt hij, “om een bijdrage te leveren aan een verantwoord natuurbeheer”. Continue reading

Opening Klompenpad Nieuwaal

Op vrijdag 17 juli vindt de opening van het nieuwe klompenpad Nywelepad plaats. De opening begint om 10.15 in Ons Trefpunt in Nieuwaal. Meer details kunt u in onderstaande uitnodiging vinden. Nywelepad is een rondwandeling van 14 kilometer door het afwisselende buitengebied van Nieuwaal en Gameren. Wandelen over oude kaden, langs historische gebouwen en door vochtige hooilanden. De brochure met een beschrijving van de route en bezienswaardigheden is o.a. te koop bij TRIP Bommelerwaard, eetcafé/cafetaria Ons Trefpunt, eetcafé/cafetaria ’t Stoepke en de VVV’s in de regio.

Uitnodiging opening Nywelepad