Zwerfvuilopruimactie

Ga mee om samen zwerfvuil in het buitengebied van de Bommelerwaard op te ruimen. Aanvang om 9.00 op 2 november.

Samen trekken we tot 12.00 uur met de huifkar door het buitengebied om zwerfvuil te verzamelen. Er is een afsluitende lunch van 12.00 tot 14.00 uur.

Zorg voor passende kleding en schoeisel.

Meld je even aan via de website:

Doe mee en plant! 100.000 bomen en struiken in Gelderland

Energieneutraal in 2050 dat is de ambitie van de Provincie Gelderland. Daarom stelt de Provincie bomen en struiken beschikbaar om deze dit jaar te planten. Van Windsingel tot schaduwbomen en lindenbomen die ook als voedselbron voor de wilde bijen worden beschikbaar gesteld.
Wil je meer weten over deze actie of een bestelling plaatsen neem dan contact op met de Capreton via email adres Veldmedewerker@capreton.nl. Ook is het mogelijk dat het planten of poten geheel word verzorgd door de Capreton.

Informatie is ook te vinden op www.landschapsbeheergelderland.nl/100.000-bomen-en-struiken

Simon Hendriks overleden

Ons bereikte het trieste bericht dat Simon Hendriks op 2 juni op 77 jarige leeftijd is overleden. Simon heeft aan de basis gestaan van de agrarische natuurvereniging “de Capreton”. Twintig jaar geleden nam hij samen met agrariërs het initiatief om in de Bommelerwaard weidevogels te gaan beschermen. Tot voor kort was Simon nog in het veld actief. Wij zijn hem dankbaar voor zijn bijdrage aan de natuurbescherming. Wij wensen Jozy en haar familie sterkte toe met dit verlies.

Artikel Brabants Dagblad

Op 11 april werd er door het Brabants Dagblad een artikel geplaatst in het kader van het 20 jarig jubileum van de Capreton.

Missie van jarige Capreton wordt met de dag actueler
Een brug slaan tussen boeren en tuinders aan de ene kant en natuur- en landschapsbeheer aan de andere kant. Dat doet vereniging De Capreton in de Bommelerwaard al twintig jaar.
Hoewel vereniging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer De Capreton al twintig jaar bestaat, wordt de missie van deze club met de dag actueler. Insecten hebben het moeilijk en weidevogels zijn er steeds minder. Er is meer diversiteit in landschap en begroeiing nodig, en een andere manier van onderhoud en beheer om ze te redden. Dat lukt alleen door een brug te slaan tussen boeren en tuinders aan de ene kant en natuur- en landschapsbeheer aan de andere kant. En dat doet De Capreton.
Bestuurslid Henk Aarts uit Ammerzoden praat bevlogen over zijn vereniging. Over de werkgroep die zich inzet voor de weidevogels, over de hoogstamfruitbrigade, over de klompenpaden, over de natuureducatieprojecten en over de gebieden die beheerd worden. ,,We hebben 250 leden en zestig procent daarvan is agrariër. Met ruim zestig vrijwilligers zetten we ons onder meer in voor natuurinclusieve landbouw. Maar alleen als de boer dat wil. Over het algemeen is de samenwerking gelukkig goed. In de samenleving groeit het besef dat er iets moet gebeuren en we merken we nu ook bij agrariërs een voorzichtige omslag.”
Als het aan De Capreton ligt, worden akkerranden ingezaaid met gevarieerde bloemenmengsels, rijdt de maaimachine op andere momenten en worden nesten van weidevogels daarbij gespaard. Om zo de insecten en vogels, zoals de kievit, grutto, tureluur en de wulp een handje te helpen.

Voorproefje feestavond “Baardmannetjes in actie”

Op zaterdag 13 april is er voor de leden in het kader van het 20 jarig bestaan van de Capreton voor de leden een gezellige feestavond. Naast een een feestelijke jaarvergadering is er een “pubquiz” met vragen over onze vereniging. Ook is er een ludieke film van de baardmannetjes die ons mooie gebied hebben bezocht. De goed verzorgde avond is voor onze leden gratis te bezoeken.

Deelnemers streekmarkt 13 april

Op 13 april vindt er een streekmarkt plaats. Bij het 20 jarig jubileum van “de Capreton” laten leden van hun streel producten zien. De deelnemers aan de streekmarkt zijn:

Koos Tromp, bijen, honing

Joost van Uitert, aardbeien

Mijn Kaaskoe, kaas

Linda de Groot, eieren

De Schoonheuvel, ijs

De Mariahoeve, lakenvelder vlees

Biologische Varkenshouderij van den Bogert, diverse soorten worst

Zorgboerderij De Ommedijker Hoeve

Proeflokaal Bommelerwaard

Werkgroep weidevogelbescherming De Capreton

Boerderij Educatie Rivierenland

Natuur is cool

Op zaterdag 13 april viert de agrarische natuurvereniging “de Capreton” haar 20 jarig bestaan. Alle inwoners van de Bommelerwaard zijn uitgenodigd om dit samen met ons te vieren. Onder het motto “natuur is cool”willen we jullie laten genieten van de mooie plekken in de Bommelerwaard. Ook is er een streekmarkt met leuke activiteiten voor jong en oud.